Disclaimer m.b.t. de AVG

Eensitevooruwbedrijf is een handelsnaam van MediaTrend B.V. en heeft er alles aan gedaan haar opdrachtgevers zo volledig mogelijk te informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de mogelijke gevolgen hiervan als de website van uw bedrijf niet voldoet aan de AVG. Echter ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de AVG volledig bij u als opdrachtgever. Het spreekt in dit kader voor zich dat MediaTrend handelend onder de naam Eensitevooruwbedrijf geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het feit of uw bedrijf of website voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegegevensbescherming).

Een moment...